Menu

CSS Flex Yapısı Kapsamlı Anlatım

6 yorum Paylaş:

CSS Flex nedir yada flexbox? Nasıl kullanılır? Bugün sizlere kapsamlı projelerde işinizi kolaylaştıracak bir Css özelliğinden bahsetmek istiyorum.Özellikle karmaşık yerleşime sahip web sitelerinde bu özelliğin işinize çok yarayacağını düşünüyorum.

CSS display:flex geçmişi 2009 yılına dayanan 2 kez güncelleme geçirmiş son kararlı sürümü 2012 yılında oluşan yapısal düzenleme özelliğidir.Yapısal düzenleme derken neyi kastediyorum şöyle açıklayım.Bu özellik site yapısını şekillendirmeye yarıyor.Site içerisinde ki elemanları yatay ve dikey de rahat bir şekilde düzenlemek ve hizalamak için kullanılabilecek en kolay CSS yöntemi.

Flex Yapısının Avantajları

 1. Flex yani esnek bir yapı oluşacağından responsive tasarıma geçiş daha kolay olacaktır
 2. İçerikleri sağa ve sola yaslarken float kullanmanıza gerek kalmayacak.Bu da site yapısının bozulmasını engelleyecek.Flex parametreleri ile bu işlem oldukça basit
 3. elemanların boyutlarını esnek bir şekilde ayarlayabileceksiniz.
 4. Dikey de ortalama ve hizalama bu özellik ile çok kolay

Flex Yapısının Dezavantajları

 1. Tarayıcı desteği henüz istenen seviyede değil.
 2. Kişiye göre değişmekle birlikte flex yapsını kavramak zor olabiliyor

Nasıl Kullanılır?

Flex, bir kapsayıcı eleman ve o elemana ait iç elemanlara etki eder.Bir önceki yazımda html elemanlarının varsayılan olarak block ya da inline düzeyde elementler olduklarını yazmıştım.Yazıyı okumanızda fayda var.HTML elemanların block veya inline olmalarını CSS’in display özelliği sağlamaktadır.Flex de aynı şekilde display özelliğinin bir parametresi olarak kullanılır.Kullanımı display: flex;

Flex uygulamamız için bir tane kapsayıcı elemanımız ve ona ait iç elemanlarımız olması gerekiyor.Hem flex kapsayıcı elemanı hem de ona ait flex elemanları için farklı parametreler yada özellikler uygulanıyor.Bunlar aşağıda flex kapsayıcı eleman özellikleri ve flex eleman özellikleri olarak iki başlık altından anlatıldı.Bir elemana mesela bir div elementine display:flex özelliği verirseniz bu kapsayıcı eleman olacak ve bu div içerisinde ki elemanlarda otomatik olarak flex elemanları olacaktır.Aşağıdaki resim de kahverengi olan kısım bizim flex kapsayıcı elemanımız, sarı kutularda bu kapsayıcı içerisinde ki flex yerleşimine zorlanan elemanlarımızdır.Özellikleri anlatırken bu renklendirmeden yararlandım.Daha iyi anlamak için açıklamalarla birlikte resimlerden yararlanabilirsiniz.

flex

Flex Kapsayıcı Özellikleri

Bu özellikler kapsayıcı elemana verilecek olan özelliklerdir.

display:flex

Elemanın görünüm(display) özelliğini flex olarak belirtmemiz gerekiyor.Aynı block veya inline elementler gibi, flexin kendi özelliklerini sağlaması için bu gerekli.Bu eleman artık kapsayıcı elemanız oluyor.
Farklı tarayıcılar için uyumlu kullanım şekli

flex-direction

flex-direction
Flex kapsayıcısı içerisindeki elamanlarının yatay veya dikey olarak hizalanmalarını sağlayan özelliktir.4 parametre alır.Varsayılan olarak row kullanılır.Örnek kullanım: flex-direction: row;

 1. flex-direction:row(varsayılan) elemanların yatayda soldan sağa doğru hizalanmalarını sağlar
 2. flex-direction:column elemanların dikeyde yukarında aşağıya hizalanmalarını sağlar
 3. flex-direction:row-reverse row un tersidir.
 4. flex-direction:column-reverse column un tersidir.

Farklı tarayıcılar için uyumlu kullanım şekli

flex-wrap

flex-wrap
Kapsayıcı içerisinde ki elemanların, kapsayıcı genişliğini aştığında aynı satırda devam mı edeceklerini yoksa bir alt satıra mı geçeceklerini belirtir.3 değer alır.Örnek kullanım: flex-wrap: nowrap;

 1. nowrap : Elemanlar kapsayıcı genişliğini aştığında aynı satırda devam ederler
 2. wrap : Elamanlar kapsayıcı genişliğini aştığında aşan eleman yada elemanlar bir alt satıra geçer.
 3. wrap-reverse : Elemanlar kapsayıcı genişliğini aştığında bir alt satıra değilde bir üst satıra geçerler.

Farklı tarayıcılar için uyumlu kullanım şekli

 

flex-flow

Bu parametre flex-direction ve flex-wrap özelliklerini birlikte kullanılmasını sağlar.Örnek kullanım: flex-flow: row wrap; şeklindedir.

justify-content

justify-content
Kapsayıcı içerisindeki elemanların yatay(x ekseni) eksende nasıl hizalanacağını belirler.5 değer alır.flex-end resimde biraz içerde gözüküyor normalde sağa yapışık olacaktı(resim hatası).Örnek kullanım: jusitify-content:flex-start;

 1. flex-start: Esnek kapsayıcı içerisindeki elemanları kapsayıcının başından başlayarak sıralar
 2. flex-end:Kapsayıcı içerisinde ki elemanları kapsayıcının sonundan başlayarak sıralar
 3. center:Kapsayıcı içerisindeki elemanları kapsayıcı içerisinde ortalar
 4. space-around:Kapsayıcı içerisindeki elemanların sağ ve sol boşluklarını eşitleyerek kapsayıcı içerisine dağıtır.
 5. space-between:Kapsayıcı içerisindeki elemanları kapsayıcı içerisine baştan ve sondan hizalayarak dağıtır.

Farklı tarayıcılar için uyumlu kullanım şekli

align-items

align-items
Kapsayıcı içerisindeki elemanları dikey eksende hizalanmasını sağlar.justify-content’in tersi olarak düşünebilirsiniz.5 değer alır.flex-end resimi çıkmamış.Flex-startın tam tersi aşağıdan başlıyor sarı kutular.Örnek kullanım: align-items:center;

 1. flex-start: Esnek kapsayıcı içerisindeki elemanlarının dikeyde birbirlerine üst noktalarından hizalanmalarını sağlar.
 2. flex-end:Kapsayıcı içerisinde ki elemanları dikeyde birbirlerinin alt noktalarınından hizalanmalarnı sağlar
 3. center:Kapsayıcı içerisindeki elemanları dikeyde birbirlerinin orta noktalarının hizalanmalarını sağlar.
 4. stretch:Kapsayıcı içerisindeki elemanların kapsayıcının yüksekliğine göre her elemanın aynı boyutta kapsayıcıyı doldurmasını sağlar
 5. baseline:Kapsayıcı içerisindeki elemanları içerisindeki ilk satıra göre hizalanmalarını sağlar.

Farklı tarayıcılar için uyumlu kullanım şekli

align-content

align-content
Align-content kapsayıcı içerisinde tek satırdaki elemanları değil de birden fazla satırdaki elemanları dikeyde hizalamayı sağlar.Yukarıdaki resme bakıp align-items ve justify-content ile karşılaştırırsanız farkı daha rahat anlarsınız.6 değer alır.Örnek kullanım: align-content:space-between;

 1. flex-start:Kapsayıcı içerisindeki eleman satırlarını en yukardan başlayarak hizalar
 2. flex-end:Kapsayıcı içerisindeki eleman satırlarını en aşağıdan başlayarak hizalar
 3. center:Kapsayıcı içerisindeki eleman satırlarını ortalayarak hizalar<
 4. stretch:Kapsayıcı içerisindeki eleman satırlarını kapsayıcı içerisine dikeyde doldurur.
 5. space-around:Kapsayıcı içerisindeki eleman satırlarını aralarında eşit mesafe ile dağıtır
 6. space-between:Kapsayıcı içerisindeki eleman satırlarını baştan ve sondan hizalayarak dağıtır.

Farklı tarayıcılar için uyumlu kullanım şekli

 

Flex Elemanların Özellikleri

Yukarıdaki özellikler esnek kapsayıcıya aitti.Aşağıda ki özellikler ise esnek kapsayıcı içerisinde ki elemanlara verilebilecek özellikleri içermekte.

order

Normalde HTML elemanları yazıldığı sıraya göre listelenir.Fakat order ile bu sıralamayı değiştirebilirsiniz.Birinci sırada yazdığınız bir elemanı order 3 vererek 3. sıraya alabilirsiniz.

flex-grow

Flex-grow ile elemana esnek genişlikler verebilirsiniz.Üç adet kutu olduğunu düşünelim.İki kutuya flex-grow: 1 değerini diğer kutuya da flex-grow:2 değerini verelim.Flex-grow:2 değerini alan kutu diğerlerine göre 2 kat daha geniş olacaktır.Varsayılan değer 0 dır

flex-shrink

Flex-shrink değeri kadar o eleman diğerleine göre fazladan daralacaktır.Varsayılan değeri 1 dir.

flex-basis

Elemanın, kapsayıcı içerisindeki boş alana göre alacağı varsayılan genişliğini belirlemede kullanılır.Varsayılan deeri autodur.

flex

Yukarıdaki 3 özellik (flex-grow,flex-shrink,flex-basis) için kısayoldur.Varsayılan değeri 0 1 auto dur.

align-self

Bu değeri alan bir eleman, kapsayıcıda tanımlı olan flex yapsının dışarısına çıkabilir.Kapsayıcıda align-items flex-start olarak tanımlıysa elemanlardan birbirlerine yukarı noktalarından hizalanır.Ama içlerinden bir elemana align-self:flex-end değeri atanırsa o eleman kapsayıcıda alt noktadan hizalanacaktır.

Tarayıcı Destekleri
Tarayıcı destekleri 2017 itibari ile değişiklik gösterdi.Bu yüzden bu kısma güncelleme gelmesi gerektiğini düşündüm.

Şuan için CSS Flex özelliği bütün güncel tarayıcılar tarafından destekleniyor.Yazının ilk versiyonunda belirtiğim gibi İnternet Explorer 10 ve 11 bazı özellikleri desteklemiyor.ama zaten artık Edge tarayıcısı ile devam edecekler ve IE miladını doldurdu.

Onun dışında tarayıcı desteklerin de en büyük değişiklik mobil tarafında gerçekleşti.Mobil tarayıcıların tamamı (iOS Safari, Android Kendi Tarayıcısı, Crome Adroid) bu özelliği destekliyor.

Diğer tarayıcılar için detaylara buradan bakabilirsiniz.

 • Chrome : 21+ (-webkit- ön eki ile), 29+ (ön eksiz)
 • Firefox : 28+
 • Internet Explorer : 10(-ms- ön-eki),11+
 • Safari : 6.1+(-webkit- öneki ile)
 • Opera : 17+

Konu Hakkında Diğer Yazılar

Flex yapılarla ilgili daha detaylı bir şeyler okumak isterseniz, sizin için yararlı olacağını düşündüğüm aşağıdaki yazıları listeledim.Fazla bilgi zararlı olmaz neticede.

Yazı Hakkındaki
Bu yazıda CSS’in eski ama güncellenerek yepyeni ve güçlü bir hale gelen display:flex özelliği hakkında bilgilendirmeye çalıştım.Yazının başında flexbox yapısının geçmişini,daha sonra flex parametrelerini ve tarayıcı destek durumları hakkında bilgi vermeye çalıştım.Yazının sonunda da farklı kaynaklardan yararlanmanız için flexbox hakkında yazılmış diğer yazıları sundum.CSS ile ilgili bir sonra ki yazım Responsive Tasarım ile ilgili olacak.

Her türlü düşünceye açığız.Lütfen yorum bırakmayı ihmal etmeyin.Bilgi paylaştıkca çoğalır.Yazımızı beğendiyseniz paylaşın,herkes faydalansın.

Paylaşmanın dayanılmaz hafifliği
 • 3
  Shares
Önceki Makale

Webmasterlar için Faydalı Youtube Kanalları

Sonraki Makale

HTML Block ve inline Elementler

Bunları da seversiniz

6 yorum

 1. Hocam çok çok teşekkür ederim sonunda flexbox ile ilgili kafamda bir çok şey yerli yerine oturdu

 2. Değerli Hocam , Teşekkür ederim öncelikle.Bu flex-box olayı aslında, Front End Developerların herşeyden önce bilmesi gerek bir konu, çünkü artık öyle bir duruma geldi ki bu web teknolojileri, içerik bulmak kolay ama içeriği nerede nasıl gösterileceği bilmek zor.Bence tam bu noktada flex-box hayat kurtarıyor kısaca, bu makalenin çok çok değerli olduğunu düşünüyorum.

 3. Taze bir websever olarak dikey hizalamayı nasıl yaparımı ararken kendimi burada buldum. Önce size sonrada google amca sonsuz şükranlarımı sunuyorum:)

  1. Bu sorun CSS açısından oldukça önemliydi.CSS flex bir bakıma bu soruna derman oldu.Faydalamanıza sevindim.Kısa zamanda, dikey hizalama gibi bazı sorunların çözümlerini flex ile açıklayacağım bir yazı paylaşacağım.Takipte kalın lütfen.

Yorumlayın!

:)