Posta ve Telgraf Teşkilatı Umum Müdür Yardımcısı “Adil Zembat Bey”e bu kadirşinaslıktan mütevellit teşekkür ederiz.

Bild könnte enthalten: 1 Person, Text