BASIN TOPLANTISI:MARMARAY PROJESİHAKKINDAKİGERÇEKLER

×

Hata mesajı

 • Notice:_bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index:3.0.
 • Warning:_bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge():Argument #1 is not an array.
 • Warning:_bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge():Argument #1 is not an array.
 • Warning:_bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge():Argument #1 is not an array.
 • Warning:_bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning:_bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

Bugün TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve BTS (Birleşik Taşımacılık Sendikası) tarafından düzenlenen basın toplantısıile ilgili basın metni ve diğer dosyalar ektedir. Konu ile ilgili Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can`ın yazısına Süleyman Solmaz tarafından yapılan tekzip yazısıda devamındadır.

Değerli Basın Mensupları,

 Cumhuriyet tarihinin önemli projelerinden birisi olan Marmaray Projesinin bir parçasıSayın Başbakan tarafından "şaşalı"açılışla hizmete sokuluyor. TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar OdalarıBirliği) ve BTS (Birleşik Taşımacılık Sendikası) her şeyden önce ulaştırma projelerinde raylısisteme yapılan yatırımlarıdesteklemektedir ve yıllardır Odalarımızın çeşitli raporlarıyla, sempozyum ve kongreleri ile bu yöndeki eksikliği birçok kez dile getirmiş, eleştirmiştir. Ancak hükümetin birçok alanda olduğu gibi "ben yaptım oldu"mantığıile konunun uzmanlarından gizleyerek uzak tutarak gerçekleştirdiği tüm projelerde ya bir eksik, ya ciddi riskler, ya da maliyetler ortaya çıkmaktadır ki Marmaray projesi de buna örnektir.

 

Bugün basın toplantımızda bu riskleri ele alacağız, ayrıca ulaştırma politikalarımızıdeğerlendireceğiz.

Öncelikle 47 yıllık Demiryolcu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası`nın 2131 Sicil Numaralıüyesi Elektrik/Elektronik Yüksek Mühendisi Rıza Behçet Akcan`ın açıklamalarınısunacağız.

 

Daha sonra BTS (Birleşik Taşımacılık Sendikası) Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Albuz ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasıİstanbul Şube BaşkanıCemal Gökçe`nin açıklamalarınıdinleyeceğiz.

 

Bu açıklamalarıyapıyoruz ki Pamukova`da 9 yıl önce 41 kişinin öldüğüonlarca insanın yaralandığıfacia gibi cinayetleri bir daha yaşamayalım.

 

Değerli Basın Mensupları,

 

Pamukova faciasıöncesinde yapılan uyarılarıdikkate almayan siyasi iktidar, umuyoruz ki Marmaray konusunda uzmanların uyarılarınıdikkate alır. Projenin tamamlanmadan açılacağınıifade eden TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası`nın üyesi Elektrik/Elektronik Yüksek Mühendisi Rıza Behçet Akcan`ın açıklamalarına verilen cevaplar teknik birçok konuda tatmin etmeyen niteliktedir.

 

Hükümetin Marmaray açılışınıbir şova dönüştürmesi ise tam bir aymazlık örneğidir. Yarın Başbakan R.Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan "Asrın Projesi"diye sunulan Marmaray`da gerekli kontrol ve kumanda sistemleri oluşturulmadığından faciaya davetiye çıkartılmaktadır. Bu konuda hükümet ya da bakanlık tatmin edici bir açıklama yapmamıştır. Tek açıklamayıbir bürokrat yapmış, o da tüm iddialarıreddetmiş, her şeyin güllük gülistanlık olduğunu yazmıştır.

 

22 Temmuz 2004 günüSakarya`nın Pamukova ilçesinde meydana gelen hızlandırılmıştren kazasıöncesinde de şov yapanlar yine aynışeyi, aynıanlayışla, aynışekilde yapıyorlar. Hiçders almadan…

Bir başka Marmaray adıGebze-Halkalıhattıile birlikte bir projedir ve şu anda açılacak olan boğaz geçişine "Marmaray Projesi"denmesi de hiçetik bir tutum değildir.

 

Daha önce kamuoyuna yansıyan diğer bir iddia da tünel inşaatısırasında düşey bir sapma oluştuğu, bunun üzerine firmadan bu tüneli sökerek yenilemesinin istendiği, firmanın bu maliyeti karşılamak yerine sapmayıdolgu ile giderdiği, denetimden sorumlu firmanın proje müdürünün bu nedenle istifa ettiği iddia edilmektedir. Yine sistem bütünlüğünün bozulmasınedeniyle, sigorta ve garantiden doğan hakların alınamayacağıyönündeki iddialara karşıda herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

 

Ayrıca tünelin Kuzey Anadolu Fay Hattı`na 16 kilometre mesafede olmasıve önümüzdeki 30 yıl içinde şiddeti 7.5 ve üstüolan bir depremin beklendiği gerçeği de göz önüne alınırsa kaygıların derhal giderilmesi için bir açıklama yapılmasıgerekmektedir. TBMM gündemine gelen bu konuda yapılan eleştirilerin hiçbirinin dikkate alınmamasıda kaygıvericidir. Ağustos ayında gündeme gelen ve tüp bağlantılarında olduğu söylenen 15 cm`lik düşey sapmaya dair TBMM`de verilen soru önergelerine halen hiçbir cevap verilmemiştir.

 

Uyarıyoruz! Teknik ve bilimsel açıdan hiçbir kurum ve kişiyi dinlemeyenler halkın can ve mal güvenliği ile oynamaktadırlar. En kısa zamanda kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılmalı, konu ile ilgili kapsamlıbir toplantıyapılarak riskler bertaraf edilene kadar trenlerin yolcu taşımasıertelenmelidir.

 

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU

BİRLEŞİK TAŞIMACILIK SENDİKASI

 

 

TEKZİP YAZISI 

 

Sayın Eyüp Can,

Önceki gün yayınlanan köşe yazınızda tarafımıza yönelik ifadeler yer almaktadır. Öncelikle şunu söylememiz gerekir ki;

Basın toplantılarıile iktidarların ya da yerel yönetimlerin meslek alanlarımıza giren konularda icraatlarınısorgulayarak, teknik ve bilimsel açıdan kamuoyu ile paylaşılmayan, kamu güvenliğini ilgilendiren/dolayısıile riske eden böylesi bir konuda hakkımızda yazdığınız cümleler içerik olarak değilse bile şekil olarak üzücüdür.

Çünküsöz konusu TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve BTS (Birleşik Taşımacılık Sendikası) ortak basın toplantısında Marmaray Projesinde görev almış, 47 yıllık demiryolcu meslektaşımız Yüksek Elektrik-Elektronik Mühendisi Sayın Behçet Rıza Akcan`ın konuyu ele aldığıyazısınıpaylaşmıştık ki bu konudan umarız bilginiz vardır. 

Öte yandan yazınızda geçen su baskınlarına yönelik tahliye giyotinleri ile yırtılma sonucu baskına karşıalınmasıgereken tedbirlerin farklıolduğunu, böylesi bir duruma karşısenaryo çalışılmadığını, bunların dışında öne çıkartılan bu konudan daha vahim risklerin (sinyalizasyon sorunu, kurtarma vagonlarıve kendilerine ayrılmasıgereken yerler gibi…) olduğunu bunlarıtek tek ifade ettiğimizi de belirtmemiz gerekir.

Toplantıda BTS Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Albuz`un belirttiği "orada çalışan birçok arkadaşımız var ve tamamlanmayan bir projenin açılışıgerçekleştiriliyor, sistemin testleri eksik ve alelacele yapıldı" uyarısınıda hatırlatmakta fayda vardır. Ki basın toplantımızın ertesinde ANEL`e bağlıbir firmada test mühendisi bir meslektaşımız da bu iddialarıdoğrular açıklamalar yapmıştır.

Kuşku Bilimin Temelidir ve Denetimin OlmadığıBu Çağda Hayat Kurtaracak Tek Öğedir

Öncelikle bilgi ile hareket ediyoruz. Ve iktidarın metodolojisi konusunda da her yapılan teknik bilimsel proje için ise kuşkularımız var. Bilime, akla karşıdavranışların hızla arttığıbir dönemden geçiyoruz. 2004 yılında "hızlandırılmıştren"açılışıda neredeyse Marmaray‘daki aynıcümlelerle şova dönüştürülmüştü. O dönemde de uyarılar hiçdikkate alınmamış41 vatandaşımız canından olmuştu.

 

Basın toplamızda talep ettiğimiz;projenin tamamlanmadan işletmeye açılmamasıgerektiği ve ilgili taraflarla bir toplantıyapılarak kamuoyunun projenin teknik detaylarıkonusunda bilgilendirilmesi gerektiği idi.

Bizce maliyet ve zaman kısıtında dönemin büyük projeleri kamusal denetimden yoksundur/dönemin özelliği gereği yoksun bırakılmıştır da. Dolayısıyla nelerin, nasıl ve hangi gereklilikler üzerinden yapıldığınıbilmek mümkün değildir. Ve iktidara göre bunlarıincelemek sizin de bizim de "haddimize"değildir. Dolayısıile kime güvenecek ve nasıl sorgulayacağız? Elbette Projede görev almış, 47 yıllık demiryolcu meslektaşımızı, test sürüşlerinde yer almışmeslektaşlarımızıreferans alacak ve kamuoyuna bunlarıuyarıolarak bildireceğiz, tarihe de not düşeceğiz. Çünkübu kamusal sorumluluğumuz gereğidir. Ve eğer TMMOB`nin tarihinde küçük bir gezinti yapılırsa bunun yalnızca bu iktidar döneminde yapılmadığı, her dönem ayırt etmeksizin bu görevi yerine getirdiği görülebilir.

Ayrıca "bu bir cinayettir sakın binmeyin"ifadeleri bana ait değildir, toplantıda bu tür bir ifade de kullanılmışdeğildir.

"Şaka yapmıyorum"diyorsunuz;keşke şaka yapsaydınız ve bizim açıklamalarımızla, sonrasında doğrular nitelikte yaşanan/yaşanacak olan (umarız yaşanmaz, kimse bunu isteyen bir kişinin bile olduğunu düşünmesin, bu hiçetik değildir, bizi hiçanlamamaktır) arızalar ve asrın projesinde trajikomik durumlar yaşanmasaydı. Dün insanların yüksek gerilimli raylardan yürütülmesi ne demek;facia demek. İyi ki o an elektrik gelmiyor. Bunlarıifade etmek problem mi oluyor? Hayır bizce ifade etmemek problemdir.

Yine yazınızda "bir meslek kuruluşunun genel sekreteri bunu yaparsa gerisini siz düşünün!"diyorsunuz. Bir meslek kuruluşu tam da bunlarıyapmalıdiyor, saygılarımızısunuyoruz.

Umarız ifadelerinizle ilgili düzeltmeleri yayınlarsınız.

 

SÜLEYMAN SOLMAZ

 

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERİ 

 

 

BASIN TOPLANTISI: MARMARAY PROJESİ HAKKINDAKİ GERÇEKLER

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi